Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Postoj „v stoji“

- Strelecká poloha „v stoji“-

Streľba v stoji je najnáročnejšou zo všetkých streleckých polôh – kým počas streľby v kľaku či v ľahu má strelec viacero oporných bodov, v stoji stojí strelec vzpriamený a zbraň drží „voľnou rukou.“ Táto strelecká pozícia je však zároveň aj „najčistejšou“ – odzrkadľuje skutočné strelecké umenie strelca. Ako správne zaujať strelecký postoj, čo všetko nám môže streľbu v stoji uľahčiť a čomu sa naopak máme vyvarovať, si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Ako správne zaujať postoj

Začnime celkovým postojom tela, teda najskôr nôh. Postavte sa mierne rozkročmo (mierne = približne do šírky ramien, tj. aby sa vám stálo pohodlne.) Vonkajšia strana chodidla smeruje kolmo na cieľ, chodidlá sú vyrovnané , postavené rovnobežne, nie vykrivené do strán. Následne sa naklonte mierne dozadu – rozloženie váhy by malo byť úplne rovnaké na obidvoch nohách, aby sa strelec nesnažil podvedome rovnováhu opäť získať a „kolísať sa.“ Ak ste všetky kroky dodržali presne, stojíte správne.

(Alternatívny postoj je postoj vychýlený smerom dopredu. Vtedy prenesieme zhruba 70% váhy na prednú nohu (bližšie k cieľu) a ostatných 30% na zadnú nohu. Panvu nevychyľujeme len doprava, ale aj mierne smerom vpred. Postavenie nôh, držanie zbrane a všetko ostatné sa nemení. Tento postoj je stabilnejší najmä pre menej skúsených strelcov, ktorý ešte nevedia dokonale udržiavať rovnováhu, ale nie je to príliš šťastná voľba – strelec si omnoho rýchlejšie unaví tie partie tela, ktoré sú, na rozdiel od prvého postoja, viac namáhané.)

Držanie zbrane

Teraz prejdime k držaniu zbrane a streľbe. Pažbu pritlačte pevne, ale nie prisilno či kŕčovite do pleca. Rukoväť držíme tiež pevne, ale zbytočne nezaťažujeme prebytočné partie svalstva a pozor si dávame najmä na palec – má byť len voľne položený, ak ho pritláčate, dôsledok môže byť strhávanie pri spúšťaní.

Uchopenie predpažbia lavou rukou závisí od strelca – najviac odporúčam zovrieť dlaň ľavej ruky v päsť, akoby ste držali nejaký okrúhli predmet, a pažbu oprieť o prvé články prstov, pričom palec smeruje vystretý rovnobežne so smerom pažby a taktiež ju podopiera. Alternatívou je pažbu podopierať končekmi prstov vystretej dlane (namáhavejšie.) Pažbu podopierame v jej prvej tretine, ak ju podopierame ďalej, vystretá ruka zbytočne zapája ďaľšie partie svalstva, čím narastá riziko chybenia.

Lakeť ľavej ruky nedržte vykrivený doľava, ale vsunte ho takmer kolmo pod zbraň – jednak budete potrebovať menej sily na ustálenie pušky a zároveň aj získate prirodzený oporný bod vďaka ramennému kĺbu, ktorý vás proste už „nepustí“ ďalej. Lakeť by sa mal opierať o hrudný kôš.

Hlavu pri streľbe držíme vzpriamene, opäť ale nie kŕčovite vystretú, nenakláňame ju do strán, pri mierení ju len zľahka oprieme o hrebeň pažby. Pravá ruka má za úlohu stabilizovať zbraň, avšak snažíme sa zapájať čo najmenej svalových partií. Lakeť by mal byť spustený smerom k telu, vystretý lakeť neprospieva celkovej stabilite. To samé v podstate platí aj pri nohách – vyvarujte sa zbytočnému svalovému napätiu, ale na druhej strane aj pokrčeným nohám.

A na záver, ako som už spomenul v úvode – poloha v stoji je tou najťažšou, nakoľko strelec má celú situáciu, takpovediac „vo vlastných rukách.“ Získanie optimálnej stability (tj. primerané svalové napätie, rozkročenie nôh…), stabilizácia zbrane a v neposlednom rade spúšťanie a mierenie, to všetko vyžaduje pevnú vôľu a tréning, ale radosť, keď vám už všetko „lieta jednou dierou“, stojí zato.

(Pozri aj článok o správnom mierení a spúšťaní)