Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Field Target & HFT

- Field Target a Hunter Field Target -

„Field target“ je streľba zo vzduchových zbraní na kovové, redukované terče zvierat, pričom sa strelec snaží zasiahnuť „kill zone“ (tj. oblasť životne dôležitých orgánov – pľúca & srdcová komora). Táto oblasť je označená kruhom o priemere 1,5-4 cm a po zásahu sa napríklad sklopí, alebo inak zmení polohu (čím potvrdí zásah.)

Strieľajú sa dve kategórie zbraní: „open class“ – všetky vzduchovky, a „pružinové vzduchovky “ - iba pružinovky so spätným rázom. Zbrane musia spĺnať tieto podmienky:

  • musia byť bezpečné,
  • strelec nesmie meniť zbraň, resp. optiku počas súťaže
  • výkon do 16.3J
  • sú povolené akékoľvek mechanické či optické mieridlá, avšak nie s diaľkomerom, taktiež je zakázané laserové zameriavanie (nie kolimátor)
  • (v niektorých krajinách je môžné používať len jednoranné vzduchovky)

Strelivo je dovolené akéhokoľvek tvaru, ale výhradne olovené, prípadne zo zliatiny olova. Vzdialenosť terčov od palebnej čiary môže byť od 7.3 do 50.3 metra. Vzdialenosť strelcov od palebnej čiary nieje stanovená (pochopiteľne, nesmú ju prekročiť.)

Pravidlá FT sú v rôznych krajinách odlišné. Strieľať je zvyčajne možné zo všetkých polôh – z ľahu, sedu, kľaku a stoju, pričom sa nesmie používať akákoľvek opora zbrane, okrem vlastného tela (v ľahu je dovolené používať karimatku, taktiež v sede je možné použiť podušku do výšky 15cm.) Strelci počas súťaže striedajú stanovištia, pričom dovedna to je až 25 stanovíšť a 50 terčov. Hodnotenie je jednoduché – zásah do „kill zone“ 1 bod, zásah do kovovej konštrukcie alebo úplne mimo cieľu znamená 0 bodov. Strelec s najvyšším počtom bodov získava 100% a ostatní sú hodnotení podľa jeho skóre (tj. strelec s polovičným počtom zásahom dosiahne 50% a pod.)

Na prvý pohľad sú si FT a HFT veľmi podobné. Ide opäť o streľbu na redukované ciele, avšak pravidlá sú iné (napr. boduje sa aj zásah do kovovej konštrukcie mimo „kill zone“.)

Povolené je strieľať z ľahu, kľaku a stoja, tradičný FT postoj v sede je zakázaný, ako aj streľba z drepu. Na niektorých stanovištiach môže byť prikázané strieľať z určitého postoja. Taktiež sa HFT od FT líši vo vzdialenostiach – strieľa sa 7 až 41 metrov.

Čo sa zbraní týka, sú dovolené všetky vzduchovky do výkonu 16.3J, opäť sú zvyčajne stanovené minimálne 2 kategórie – open class, kde môžu súťažiť PCP, CO2, ako aj pružinovky, a zbrane so spätným rázom.

Hunter Field Target má na rozdiel od FT čo najhodnoverenejšie pripomínať lov, čomu je zvyčajne aj prispôsobené rozmiestnenie terčov (využíva sa terén – ciele sú schované v tráve, korune stromov a pod., pričom však minimálne 50% zásahovej zóny musí byť jasne viditeľných a nekrytých.) Samozrejme, je zakázané používanie pomôcok ako je diaľkomer, indikátor smeru vetra a podobne. Rovnako je zakázané po prvom súťažnom výstrele meniť akékoľvek nastavenia optiky (zväčšenie,paralaxa), pažby, resp. zbrane všeobecne. Pred súťažou sú jednotlivé konfigurácie zaznamenané. Taktiež akékoľvek oporné body (BiPod, resp. dvojnožka ako aj strelecká palica) sú zakázané.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Plné znenie pravidiel FT pre SVK tu, HFT tu.