Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Plynové vzduchovky

- Ako fungujú plynové vzduchovky -

Plynovky, resp. vzduchovky, ktorých strela je vystrelená (väčšinou) pomocou stlačeného oxidu uhličitého, poskytujú strelcovi oproti klasickým zalamovacím vzduchovkám jednu zásadnú výhodu, a to možnosť opakovať výstrel bez nabíjania 5,6,8 až 12 krát (podľa kapacity zásobníku).Zdroj energie

Kým vetrovky uchovávajú natlakovaný vzduch v kartuši, v prípade plynoviek je oxid uhličitý uskladnený v relatívne malých, 12 až 88 gramových bombičkách (jedna 12 gramová bombička CO2 stojí približne 0,60€ a poskytuje energiu na zhruba 25 „plnohodnotných“ výstrelov z 15J zbrane, kým začne výkon klesať). Niektoré plynovky využívajú ako zdroj energie veľkokapacitné kartuše plnené oxidom uhličitým (s možnosťou opätovného naplnenia), na trhu ich je však minimum.

Princíp výstrelu

Takže, späť k mechanizmu „plynoviek“. C02 zbrane fungujú na podobnom princípe, ako bežné streľné zbrane. V bežnej streľnej zbrani sa po stlačení spúšte začne v podstate horenie streľného prachu. Vzniká ním náhla zmena teploty, ktorá zapríčiní rozpínanie plynov, čo spôsobí samotné vymrštenie strely z hlavne. Plynové vzduchovky využívajú ten istý princíp, až na to, že tlak nevzniká iniciovaním rozbušky. Stlačením spúšte sa otvorí ventil, ktorý spája bombičku v zásobníku so zbraňou, a dávka tekutého C02 sa zmení na plyn, pričom rozpínaním plynu a náhlou zmenou tlaku sa diabolka uvedie do pohybu. Ventil sa následne automaticky zavrie a čaká na ďaľšie stlačenie spúšte.

Takže asi toľko k vysvetleniu mechanizmu plynových zbraní, a teraz niekoľko užitočných rád:

  • Nenechávajte plynové zbrane nabité (s aktívnou, prepichnutou bombičkou v zásobníku)! Plyn zbytočne tlačí na tesnenie piestu a časom vedie ku strate výkonu (úniky).
  • Pri nízkych teplotách má oxid uhličitý väčšiu tendenciu ostať v kvapalnej forme, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na nižšom výkone.
  • Pri extrémne vysokých teplotách* (nad 40°C) má plyn v zásobníku tendenciu sa rozpínať, enormným tlakom pôsobí na ventil, čím sa môže zablokovať. Vtedy je lepšie zbraň vybiť (vypustiť bombičku) a nestrielať.
  • Ak napriek tomu strieľať chcete, odložte zbraň na pár minút do mrazničky. Za chvíľu sa plyn stiahne a po niekoľkých strelách už nebude dosahovať tak vysoký tlak (osobne s tým skúsenosti nemám).

*vysoké teploty – je rozdiel, ak máte zbraň v chládku, ako keď je odložená na priamom slnku – na slnku si, mnohokrát čierna kovová zbraň s vysokou tepelnou kapacitou „naberie“ množstvo tepla.