Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rotácia strely

Význam váhy strely vzhľadom na jej dráhu

Všeobecne sa za najdôležitejšiu vlastnosť diabolky považuje váha, resp. hmotnosť diabolky ako najpodstatnejší faktor pre vplyv na  rýchlosť a dostrel strely. Je síce fakt, že aj minimálny rozdiel hmotnosti je v prípade tak malej strely dôležitý, no uniká tým podstata. Jednoznačne najdôležitejším faktorom, ovplyvňujúcim dráhu strely, je zhoda ťažiska strely s jeho geometrickým stredom. To znamená, že teoreticky, ak by sme mali dve „rovnaké“ diabolky, pričom jednu o hmotnoti napr. 12gr a druhú 16gr, ale s dokonalým rozložením hmotnosti vzhľadom k osi strely, rozdiel v zásahu by sme si pravdepodobne ani nevšimli.

Pochopiteľne, absolútne dokonalé rozloženie hmotnosti je skôr doménou fyzikálnych učebníc, než praxe. V skutočnosti sa rozloženie hmotnosti každej diabolky líši (u tých lepších zhruba jednou tisícinou centimetra).

Čo to ale znamená v praxi? Takže, ako sa strela pohybuje smerom dopredu a naberá rotáciu drážkovania hlavne, ťažisko hmotnosti bude nasledovať stopu pomyselnej špirály. Akonáhle zle vyvážená strela opustí hlaveň, jej trajektória sa bude deformovať (na strelu bude pôsobiť odstredivá sila vyoseného ťažiska), resp. špirála sa bude čoraz viac naťahovať = čím je diabolka horšie vyvážená, tým bude mať aj väčší rozptyl a v podstate aj menší dostrel.

Teda pochopiteľne, na trajektóriu strely má vplyv aj stav hlavne, takže opäť zdôrazňujem jej údržbu.

Toľko o ťažisku strely, povedzme si niečo o spojitosti tvaru diabolky a jej rotácie, resp. o vplyve tvaru diabolky na presnosť streľby.

Tvar diabolky je rovnako podstatný vzhľadom na vlastnosti strely, ako jej hmotnosť a dobre uložené ťažisko . To je aj dôvod, prečo napríklad „matchky“ s plochou špicou majú perfektnú presnosť na 10-15 metrov a následne ich presnosť klesá, a zároveň je to aj príčina predĺženého tvaru „ďalekonosných“ diaboliek.

Ako som už spomínal – strela naberie v hlavni rotáciu a ak disponuje správne vyváženou osou, tak práve vďaka rotácii je počas letu stabilná, nevychyľuje sa z dráhy a presne zasiahne cieľ. Diabolky ľahšie a kratšie stratia rotáciu, resp. zdeformujú špirálovitú dráhu skôr, než diabolky dlhšie – dlhšia strela ponúka viac priestoru pre tlak vzduchu, ktorý by ju pri prípadnom vychýlení zo špirály zatlačil naspäť (resp. nedovolí jej vychýlenie.)

Takže v skratke – kvalitná diabolka, a to akákoľvek, musí byť v prvom rade (takmer) dokonale vyvážená, uniformného vzhľadu bez vád či otlkov – inak presnosť, vďaka rotácii, nadobudnutej v hlavni, klesá. Ďalej, k streľbe na menšiu vzdialenosť môžeme použiť prakticky akékoľvek kvalitné, vyvážené strelivo, avšak k streľbe na väčšie vzdialenosti je vhodné použiť dlhšie diabolky so „sukničkou“, pretože vďaka väčšej ploche sú stabilnejšie.