Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Regulátor (PCP)

- Čo je regulátor a aká je jeho funkcia? -

Regulátor je zariadenie, ktoré má za úlohu udržiavať tlak vzduchu, vstupujúceho do hlavne, na konštantej úrovni tak dlho, ako je to len možné. Toto zariadenie má teda opodstatnenie pri PCP vzduchovkách – u väčšiny zbraní je tento vstupný tlak vzduchu neregulovaný, takže tento tlak vzduchu na strelu v hlavni úzko súvisí s celkovým ostatkovým tlakom vzduchu v kartuši. Pri príliš vysokom tlaku (nad 175 bar) je tlaková sila na ventil priveľká a tak sa dokáže otvoriť len na kratšiu dobu – výsledkom je pomalšia strela.

Naopak, pri nižších tlakoch (cca 120 – 175) rýchlosť striel obvykle mierne stúpa – tlak na bicí mechanizmus a ventil je vtedy optimálny, zároveň aj v kartuši je dostatočný tlak na plnohodnotný výstrel. Táto séria striel je často najkonzistentnejšia, tj. s najmenšou odchýlkou úsťových rýchlostii.

Konzistencia úsťovej rýchlosti pri PCP zbraní je totižto dôležitá. Ak máte zbraň zastrelenú na výkon tzv. konzistentnej série striel a úsťová rýchlosť sa vám mení, ovplyvní to presnosť streľby – budete triafať pod alebo nad zámerný bod. Niektoré novšie PCPčka majú tento problém už z časti vyriešený vďaka tvarovo uspôsobenému ventilu, ktorý je schopný pri vyššom tlaku otvoriť ventil síce kratšie, avšak výraznejšie, čím je výstrel konzistentnejší s výstrelmi počas optimálneho pracovného tlaku.

Regulátor sa inštaluje do kartuše buď zvnútra alebo zvonka. Vnútorné regulátory sú estetickejšie (nie sú viditeľné) a lacnejšie (vonkajšie regulátory vyžadujú závit odpovedajúci presne rozmerom na kartuši), avšak vnútorné znižujú objem kartuše, čiže aj konečný počet možných výstrelov.