Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Opotrebovanie hlavne

Tak, ako každá jedna vec na svete, aj hlaveň sa používaním opotrebúva. No nakoľko stav hlavne zásadne ovplyvňuje presnosť zbrane, mali by sme jej venovať aj náležitú pozornosť.

Opotrebovanie hlavne sa prejavuje ako postupné rožširovanie drážkovania, čo vedie ku znižovaniu úsťovej rýchlosti – hlaveň nedokáže odovzdať strele potrebnú rotáciu a strela sa tak stáva nestabilnou, nepresnou. V tomto článku si teda povieme niečo o mechanickom opotrebovaní hlavne jej používaním.

Či máte opotrebovanú hlaveň, zistíte jednoducho hoci aj voľným okom – ak máte zalamovaciu vzduchovku, prezrite hlaveň proti svetlu zvnútra. Opotrebovaná hlaveň má väčší priemer drážok a medzi nimi sa môžu prejaviť až mierne nečistoty, akoby ste videli ze brúsený povrch dreva. Ešte jednoduchšie, a to platí u všetkých zbraní, zistíte opotrebovanie hlavne jednoduchým obhliadnutím jej ústia – ústie hlavne je totižto miesto, kde stlačený vzduch/plyn v hlavni prichádza do kontatku s bežným atmosferickým vzduchom a uniká von z hlavne. Poškodená hlaveň má teda pri jej ústii viditeľne rožšírené drážky, čo má zásadný vplyv na presnosť (silný tlak vzduchu zozadu začne nekontrolovane unikať popri strele, čo rozhodne neprospieva jej stabilite.)

Príčiny opotrebovania hlavne sú viaceré, avšak najpodstatnejšími faktoromi sú trenie strely do drážok vývrtu hlavne, rozpínanie sa stlačeného vzduchu a s ním spojená rýchla zmena teploty v hlavni. Všeobecne platí, že dlhšie hlavne podliehajú opotrebovaniu neskôr – stlačený vzduch má totižto väčšiu plochu na postupné rozpínanie sa, než pri hlavniach kratších.

Ak by vás zaujímal presný či približný odhad výstrelov, kým sa hlaveň opotrebuje, tak vás sklamem. Opotrebovanie hlavne závisí značne od kvality použitej ocele, údržby a hlavne od počtu vystrelených rán. Kvalitná hlaveň pri správnej údržbe znesie najmenej 10.000 výstrelov, kým sa začnú prejavovať citeľné známky opotrebovania. Vtedy môžete postupovať dvomi spôsobmi – buď rovno zakúpite novú hlaveň alebo ju skrátite od konca o vzdialenosť troch až piatich kalibrov (ústie sa totižto opotrebúva kvôli spomínanému stretu vysokého tlaku vzduchu s vonkajším prostredím najviac a zároveň má aj najzásadnejší vplyv na konečnú presnosť strely.)