Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kompenzátor

- Načo slúži kompenzátor? -

Kompenzátor, resp. moderátor výstrelu alebo aj úsťová brzda slúži na zlepšenie presnosti zbrane a to tak, že usmerňuje vzduch za diabolkou (vyvádza ho z hlavne), aby neovplyvňoval dráhu strely. Avšak pozor, kompenzátor nie je tlmič! Kompenzátor spolu so vzduchom odkloňuje aj zvukové vlny, čím sa zvukový efekt pri výstrele netlmí – naopak, narastá.

Aj keď pri streľbe zo vzduchovky neiniciujeme nijakú explóziu (ak si odmyslíme prípadný dieseling), napriek tomu vzniká pri streľbe hluk. Je to spôsobené stlačeným vzduchom, ktorý sa rozpína smerom k ústiu hlavne. Pri PCP zbraniach je možné tento neželaný zvukový efekt ceľkom jednoducho značne úspešne eliminovať pomocou tlmiča – zvuk je spôsobený len rozpínaním vzduchu pri ústii hlavne a osadením tlmiču sa tento zvuk eliminuje. Problematickejšie sú pružinové vzduchovky – tu hluk spôsobuje aj samotné uvoľnenie napätej pružiny a piest, preto úsťový tlmič pomôže len čiastočne a ak chcete zájsť ďalej, je nutné prebrúsiť celý mechanizmus (pomôže puškár). Toľko k tlmičom. Bohužiaľ, tlmič patrí medzi nedovolené doplnky zbrane a podľa môjho názoru, v prípade vzduchoviek je to aj doplnok zbytočný – pokiaľ nechcete strieľať u seba v byte.

Tlmič totižto nemá žiadny vplyv na presnosť zbrane, skôr naopak – kým kompenzátor zvyšuje presnosť a násobí hluk, tlmič okrem zníženia zvukového efektu častokrát znižuje presnosť, pokiaľ si nesiahnete hlbšie do vrecka a nekúpite niečo skutočne kvalitné.

Ako kompenzátor funguje?

Kompenzátor funguje na veľmi podobnom princípe ako úsťové brzdy na guľových zbraniach a pri troche nadnesenia je možné povedať, že kompenzátor na vzduchovke taktiež eliminuje sekundárny spätný ráz zbrane (primárny spätný ráz /bezprostredne po stlačení spúšte/ – vzniká iba pri pružinovkách a to uvoľnením pružiny) sekundárny spätný ráz vzniká, keď strela opustí hlaveň. Vtedy stlačený vzduch z hlavne naráža do atmosferického, v dôsledku čoho sa začne zbraň pohybovať v protismere výstrelu. Funkcia kompenzátoru je teda v tom, že postupne, kým strela opustí ústie hlavne, znižuje tlak stlačeného vzduchu za ňou, čím vzduch po udelený pohybovej energie strelu už tak neovplyvňuje a zároveň spätný náraz je o 20% – 60% menší (podľa výkonu zbrane a konštrukcie kompenzátoru.)

Čo sa praxe týka, dovolil by som si povedať – čím výkonnejšia zbraň, tým väčší je tlak plynov v hlavni a tým opodstatnenejšie je použitie kompenzátoru. Ak však nemáte zbrojný preukaz a nevenujete sa výlučne presnej terčovej streľbe, pri zbraniach do 15J kompenzátor nie je nevyhnutný. Ak si ho aj zadovážite, neočakávajte od neho zázraky. Ja osobne som po zakúpení kompenzátoru na moju CO2 pištol (110 m/s) pozoroval zlepšenie sústrelu pri streľbe zo stojanu o menej než 10% (z priemerného rozptylu zhruba 1,3cm pri 10 metroch na zhruba 1,1 – 1,2 cm, avšak „test“ som opakoval len 2krát po 8 rán, zo stojanu.) Keďže moje výkony pri streľbe z krátkej zbrane nepatria do kategórie fantastických, rozdiel som pri bežnej streľbe z voľnej ruky prakticky nepostrehol, avšak ešte raz podotýkam – strieľal som zo slabej zbrane, pri výkonnejších vzduchovkách má kompenzátor svoje opodstatnenie.