Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kinetická energia

- Kinetická energia, jej výpočet a význam v streľbe -

Kinetická energia strely je dopadová energia strely. Čím je kinetická energia diabolky vyššia, tým ničivejší je dopad strely. Je priamo úmerná k rýchlosti a hmotnosti (čím vyššia rýchlosť a hmotnosť, tým väčšia kinetická energia.)

Na jej výpočet používame uvedený vzorec (Ek – kinetická energia, m – hmotnosť diabolky, v – rýchlosť strely.)

Niekoľko príkladov na získanie lepšieho odhadu:

H&N Sport .177 (8.18 gr)
úsťová rýchlosť
kinetická energia*
380 m/s
38.3J (54J)
305 m/s
24,7J (35J)
275 m/s
20J (28J)
240 m/s 15,3J (21J)
230 m/s
14J (20J)
175 m/s
8.1J (12J)
125 m/s 4,1J (6J)
(*údaj v zátvorke je platný pre H&N SilverPoint 11,57gr) 

H&N SilverPoint .22 (17.13 gr)  -  H&N SilverPoint .25 (24.38 gr)
úsťová rýchlosť
kinetická energia*
úsťová rýchlosť
kinetická energia*
305 m/s
53J
275 m/s
60J
275 m/s
42J
230 m/s
42J
230 m/s
29J
175 m/s
24J
162 m/s
15J
135 m/s
15J

(*Zbraň kat. D = zbraň do 15J úsťovej energie, na vlastnenie výkonnejšej zbrane je potrebný ZP)